IREB Foundation

Tijdens deze training leer je de internationale terminologie met betrekking tot standaarden, technieken en methoden ten aanzien van Requirements Engineering en Requirements Management.

Start met deze opleiding

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor iedereen die zich bezighoudt met het opstellen van business requirements. Bijvoorbeeld in de rol van businessinformatiemanager, requirement engineer, business- of informatieanalist, en functioneel ontwerper.

Certificaat

IREBĀ® Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level