Data scientist

Als data scientist probeer je met gegevens uit allerlei soorten bronnen, ontwikkelingen en trends te herkennen en de toekomst te doorgronden. Zodat een bedrijf toekomstplannen kan maken met een stevig fundament.

Bekijk het leerpad

De data scientist analyseert data uit online (websites, social media) of offline bronnen (interne systemen van het bedrijf) en verwerkt deze in prognoses. Daarvoor gebruikt hij algoritmes.  Op basis van deze prognoses neemt het management strategische en taktische beslissingen voor een bedrijf. 

Analytisch, Standvastig, Besluitvaardig, Origineel, Structurerend, Resultaatgericht, Zelfbewust

De rol die een data scientist vervult is sterk gericht op het analyseren van op het oog ongestructureerde data en dat omzetten naar bruikbare en toepasbare gegevens. Het in kaart brengen van data en er structuur in aanbrengen is de voornaamste taak die vaak afgeleid is van dat wat de opdrachtgever wil bereiken met die data. Dat betekent dat een data scientist zowel betrokken is bij de analyse van de probleemstelling en het daaruit voortvloeiende voortschrijdend inzicht als bij het ontwikkelen van een orgineel datamodel en de implementatie ervan. Het helpt als hij een zelfbewuste, besluitvaardige houding aand dag legt en daarbij rekening houdt met allerlei beperkingen.

 

Een data scientist is specialist in grote databases en datamodellen, programmeren en het maken van simulaties, scenario-analyses en algoritmes. 

Data scientists vind je in grote organisaties waar het erg belangrijk is data goed vast te leggen om die te kunnen analyseren. Dat kunnen bijvoorbeeld telecommunicatiebedrijven zijn, logistieke bedrijven, banken, verzekeraars of overheidsinstellingen.

Een data scientist moet analytisch werken, informatie kunnen ordenen. Hij of zij moet bedreven zijn in het toepassen en vernieuwen van allerlei modellen. Een data scientist moet sterk zijn in het formuleren en uitdragen van een strategie. Taalbeheersing is daarbij ook van belang.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Data scientist?

Leerpad Data scientist