Softwaretester

Heb jij het scherpe oog dat iedere onvolkomenheid ziet? Die pas tevreden is als iets perfect functioneert en niet rust tot alle fouten verdwenen zijn? Dan is de rol van softwaretester misschien iets voor jou.

Bekijk het leerpad

De softwaretester beoordeelt het functioneren van nieuwe software door het uitvoerig en kritisch uit te proberen. Daarbij moet blijken of de software functioneert zoals de bedoeling was, in een tijd die acceptabel is voor gebruikers. De tester legt eventuele onvolkomenheden bloot tijdens en na de ontwikkeling zodat die kunnen worden hersteld.

De rol die een softwaretester vervult is sterk gericht op controleren, checken en nauwkeurig doorlopen van nieuwe software en het opsporen van eventuele bugs of procedure fouten. Het beoordelen, analyseren van de stappen die een gebruiker met doen en het verslag uitbrengen van die ervaringen staan centraal bij de werkzaamheden. Dat betekent dat een softwaretester zich vooral inhoudelijk richt op de voorgelegde zaken waarna de softwaretester verslag uitbrengt van zijn bevindingen. 

Een softwaretester heeft kennis van testplannen en -specificaties, testscripts en procedures, het automatiseren van testen, procesverbetering, rapportagemethodieken en risicoanalyses.

Softwaretesters werken bij bedrijven die software ontwikkelen. Dit kunnen gespecialiseerde softwarebedrijven zijn of grote organisaties die hun eigen, specifieke softwareoplossingen maken.

Een softwaretester is sterk in het controleren van correctheid en consistentie. Hij of zij zal nauwkeurig alle steppen nagaan in de toepassing van de software en alle afwijkingen aangeven.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Softwaretester?

Leerpad Softwaretester