Softwaretester

Heb jij het scherpe oog dat iedere onvolkomenheid ziet? Die pas tevreden is als iets perfect functioneert en niet rust tot alle fouten verdwenen zijn? Dan is de rol van softwaretester misschien iets voor jou.

Bekijk het leerpad

Ontdek of dit beroep bij jou past

Aan de hand van een korte beroepentest kun je zien of dit beroep bij jouw interesses past. De grafiek laat ook zien op welke gedragsaspecten jouw profiel meer of minder aansluiting heeft op een beroep.

Doe de beroepentest

Beroep

De softwaretester beoordeelt het functioneren van nieuwe software door het uitvoerig en kritisch uit te proberen. Daarbij moet blijken of de software functioneert zoals de bedoeling was, in een tijd die acceptabel is voor gebruikers. De tester legt eventuele onvolkomenheden bloot tijdens en na de ontwikkeling zodat die kunnen worden hersteld.

Een software is pragmatisch en beoordeelt kritisch of een software oplossing functioneert. Hij is planmatig en zorgvuldig.

Een softwaretester heeft kennis van testplannen en -specificaties, testscripts en procedures, het automatiseren van testen, procesverbetering, rapportagemethodieken en risicoanalyses.

Softwaretesters werken bij bedrijven die software ontwikkelen. Dit kunnen gespecialiseerde softwarebedrijven zijn of grote organisaties die hun eigen, specifieke softwareoplossingen maken.

Een softwaretester moet goed kunnen plannen en overzicht bewaren. Hij moet afwijkingen kunnen signaleren en rapporteren. Daarnaast zal hij meedenken over corrigerende maatregelen en verbeteringen.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Softwaretester?