Over leerpaden

Voordat je begint: lees eerst even deze uitleg over leerpaden en hoe deze zijn opgebouwd. Zodat je goed voorbereid en gericht aan de slag kunt gaan met jouw ontwikkeltraject.

Wat is een Leerpad?

Een Leerpad is een serie trainingen die je doorloopt om vaardigheden en kennis op te doen. Dat zijn gedeeltelijk trainingen gericht op algemene kennis en vaardigheden, die je in allerlei beroepen kunt inzetten. Daarnaast bevat een leerpad trainingen die specifiek nodig zijn voor het betreffende beroep. Misschien zijn bepaalde modules voor jou niet relevant, omdat je deze kennis al hebt. Deze module(s) kun je dan overslaan.

Ontwikkel verschillende soorten skills per leerpad

Een leerpad bestaat uit modules die zich richten op verschillende soorten skills (vaardigheden). Soft skills zijn persoonlijke, emotionele en sociale vaardigheden. Digital skills zijn de vaardigheden die je nodig hebt voor het werken met computers, programma’s, internet enzovoorts. De foundational skills betreffen vaardigheden om bijvoorbeeld online samen te werken en te vergaderen, informatie te delen en op te slaan in onder andere Microsoft Teams. De role based skills zijn specifieke vaardigheden die je nodig hebt in een bepaalde functie. In het leeraanbod komen al deze verschillende soorten skills terug.

Kan ik mijzelf certificeren?

Een deel van de opleidingen kan worden afgesloten met een officiële certificering door het betreffende softwarebedrijf. Nieuw zijn de Career Essentials Certificates voor IT rollen of beroepen met een sterke IT component. Deze certificaten krijg je na het succesvol afronden van de betreffende leerpaden met een examen. In deze leerpaden komen skills aan bod die in de verschillende beroepen belangrijk zijn. Je legt hiermee dus ene stevige basis van waaruit je je verder kunt ontwikkelen en specialiseren.