Initiatiefnemers

Werk in het Vooruitzicht is opgericht door Microsoft, LinkedIn en ITPH Academy. Inmiddels zijn al veel mensen getraind en opgeleid waardoor ze volgende stappen in hun loopbaan konden maken. Daarbij werken we behalve met de genoemde partners ook samen met overheden, onderwijs,  bedrijfsleven en diverse organisaties die zich inzetten voor werkzoekenden en mensen die om uiteenlopende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook meer weten over samenwerkingsmogelijkheden, neem dan contact met ons op via dit formulier.

Microsoft

Microsoft wilde vanuit het in 2020 opgestarte Skills Initiative 25 miljoen mensen wereldwijd helpen om nieuwe digitale vaardigheden te ontwikkelen die ze nieuwe kansen op werk biedt. Daarvoor heeft Microsoft een uitgebreid trainingsaanbod gecreëerd met daarbij  de mogelijkheid tot certificeren.

LinkedIn

LinkedIn biedt hét platform voor organisaties, werkenden en werkzoekenden die hun netwerken willen beheren en uitbouwen. Via LinkedIn Learning is een grote hoeveelheid trainingsmodules beschikbaar, afgestemd op de voortdurend veranderende behoefte in de arbeidsmarkt.

ITPH Academy

ITPH Academy biedt praktijkgerichte scholingstrajecten voor IT professionals, afgestudeerden, studenten en mensen die zich willen omscholen naar IT. Afgestemd op de actuele behoefte aan de juiste IT-specialisten.