Information security officer

Er voor zorgen dat (gevoelige) informatie van een organisatie niet in verkeerde handen valt. Of voorkomen dat belangrijke informatie zoek raakt. Daarop richt een information security officer zich: alle systemen, processen zo inrichten dat dataveiligheid gewaarborgd is. 

Bekijk het leerpad

Een information security officer is verantwoordelijk voor het implementeren en toepassen van beleid om informatie in een organisatie voldoende te beveiligen. Daarnaast verzorgt de information security officer trainingen en audits om het bewustzijn te vergroten, toepassing van de procedures te controleren en waar nodig processen aan te passen.

De rol die een security officer vervult is sterk gericht op het voorkomen en herstellen van crashes, signaleren van ongewenste toegang door derden in het systeem, risico's in kaart brengen van medewerkers die onhandig omgaan met het systeem. Dat betekent dat een security officer zowel betrokken is bij de autorisatie van individuele medewerkers tot het systeem als geacht wordt mee te denken over de monitoring van het systeem als geheel. Dat vergt naast veel vakkennis ook een communicatief sterke houding die zich kenschetst door overtuigingskracht, veelzijdigheid en het aanbrengen van structuur.

Een information security officer heeft kennis van risicomanagement, informatiebeveiligingsmanagement, projectmanagement en het opstellen van beleid, standaarden en procedures.

Organisaties waar veel bedrijfsgevoelige of persoonlijke informatie wordt opgeslagen en verwerkt, kunnen niet zonder een information security officer, die zorgt voor beveiliging van deze gegevens. Denk daarbij naast bedrijven ook aan organisaties als de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, UWV en overheden.

Een information security officer is vooral veelzijdig. Structureren, adviseren, rapporteren, verbeteren, communiceren: in al deze aspecten is de information security officer sterk ontwikkeld.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Information security officer?

Leerpad Information security officer