Systeembeheerder

Onmisbaar in iedere organisatie waar werk stagneert als ‘het systeem plat ligt’: de systeembeheerder. Laat jij ‘het systeem’ functioneren zoals iedereen het graag ziet?

Bekijk het leerpad

Ontdek of dit beroep bij jou past

Aan de hand van een korte beroepentest kun je zien of dit beroep bij jouw interesses past. De grafiek laat ook zien op welke gedragsaspecten jouw profiel meer of minder aansluiting heeft op een beroep.

Doe de beroepentest

Beroep

Een systeembeheerder beheert en onderhoudt de IT-omgeving van een organisatie. Eventuele problemen worden zo snel mogelijk opgelost zodat gebruikers snel weer verder kunnen met hun werk. Naast het snel oplossen van problemen probeert een systeembeheerder te voorkomen dat ze ontstaan, door te zorgen voor de beveiliging van gegevens, onderhoud van servers en het onderhouden van besturingssystemen en software.

Een systeembeheerder is gericht o het in stand houden en goed laten functioneren van het systeem. Hij is planmatig, professioneel en wil graag service bieden door problemen op te lossen.

Een systeembeheerder heeft kennis van hard- en softwareoplossingen, het installeren, configureren en upgraden hiervan, beheer van netwerkservers en technologische hulpmiddelen en de Inrichting van gebruikersaccounts en werkstations.

Een goed functionerende IT omgeving is voor alle organisaties van groot belang dus systeembeheerders vindt je in allerlei soorten profit en non profit organisaties.

Een systeembeheerder kan goed luisteren en oplossingen aandragen. Hij kan uitleggen waarom functionaliteiten werken zoals ze werken. Hij houdt wel vast aan de gemaakte afspraken en zal daar niet snel van afwijken. 

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Systeembeheerder?