Systeembeheerder

Als systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de IT omgeving. Je houdt in de gaten of alles in de systemen functioneert en verhelpt eventuele storingen.

Bekijk het leerpad

Een systeembeheerder beheert en onderhoudt de IT-omgeving van een organisatie. Eventuele problemen worden zo snel mogelijk opgelost zodat gebruikers snel weer verder kunnen met hun werk. Naast het snel oplossen van problemen probeert een systeembeheerder te voorkomen dat ze ontstaan, door te zorgen voor de beveiliging van gegevens, onderhoud van servers en het onderhouden van besturingssystemen en software.

Installeren, Onderhouden, Plannen, Service bieden, Aansturen, Professional, Collegiaal

Een systeembeheerder heeft kennis van hard- en softwareoplossingen, het installeren, configureren en upgraden hiervan, beheer van netwerkservers en technologische hulpmiddelen en de Inrichting van gebruikersaccounts en werkstations.

Een goed functionerende IT omgeving is voor alle organisaties van groot belang dus systeembeheerders vindt je in allerlei soorten profit en non profit organisaties.

Sturen op inhoud, Ondersteunend op de relatie, Taakgericht werken, Vasthouden aan uitgangspunten.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Systeembeheerder?

Leerpad Systeembeheerder