Informatieanalist

Dankzij de informatieanalist krijgt een organisatie inzicht in hoe informatie in een organisatie beschikbaar is en gedeeld wordt. Om vervolgens te bepalen hoe dat slimmer kan. Zodat de juiste informatie beschikbaar is voor mensen die deze informatie nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Bekijk het leerpad

Een informatieanalist analyseert bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen een organisatie. Op basis van deze analyse doet hij of zij voorstellen tot verbetering van de inrichting van automatiseringsoplossingen. Dat kunnen standaard of maatwerkoplossingen zijn waardoor een bedrijf uiteindleijk effici├źnter kan werken. 

De rol die een informatieanalist vervult is sterk gericht op het marktgericht onderzoeken en analyseren van data die van belang zijn voor de opdrachtgever. De informatieanalist werkt en handelt op basis van de onderzoeksvraag die de opdrachtgever gesteld heeft en die als kader dient voor zijn werkzaamheden. Het verbinden van de marktdata en de focus van de opdracht staan centraal in de werkzaamheden. Dat betekent dat een informatieanalist met name betrokken is bij de het verzamelen van strategisch relevante data voor de organisatie. Dat vergt naast een onderzoekende houding ook een op inhoud sturende instelling.

Een informatieanalist heeft kennis van methodieken om informatie te analyseren, architectuurmethoden en manieren om te modelleren.

 

Informatieanalisten werken bij overheden of grotere bedrijven, die bedrijfsprocessen willen verbeteren en informatiestromen willen automatiseren. Zodat ze beter inzicht krijgen. Een informatieanalist werkt hierbij nauw samen met business analisten en softwareontwikkelaars.

Een informatieanalist heeft een brede blik op de markt, onderzoekt en richt zicht op data die relevant is. Hij of zij is gericht op het creëren van samenhang. Bij het adviseren zal een informatieanalist rekening houden met relatie maar data leidend laten zijn.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Informatieanalist?

Leerpad Informatieanalist