Grafisch ontwerper

Ben jij buitengewoon creatief en lijkt het je leuk om middelen te maken waarmee een organisatie zijn boodschap doeltreffend uitdraagt? En lukt het je om daarbij steeds de juiste doelgroep voor ogen te houden en te bereiken? Dan is de functie van grafisch ontwerper vast iets voor jou.

Bekijk het leerpad

Een grafisch ontwerper vertaalt een merk of een boodschap naar beeld. Hij of zij ontwerpt (delen van) communicatiemiddelen zoals logo’s, brochures, posters, reclameborden, reclamecampagnes en websites. Uiteraard in lijn met de huisstijl van het bedrijf of merk en afgestemd op de boodschap en de doelgroep.

De rol die een grafisch ontwerper vervult is sterk gericht op het verbeelden van de missie, visie en doelen van een organisatie niet alleen door het gebruik van beelden maar ook door kleur en de indeling van de website en andere visuele uitingen van de organisatie. Inlevingsvermogen en verbeelding zijn kernactiviteiten van deze functie. Het doorvragen naar de kern, met opdrachtgevers doorlopen van een creatief proces en het versterken van het bedrijfsimago behoren tot de taken van de grafische ontwikkelaar. Dat vergt een creatieve en stimulerend houding die zich enerzijds kenschetst enerzijds door zich in te kunnen leven in de doelen en werkwijze van de organisatie en anderzijds door de aansluiting bij vak- en marktontwikkelingen.

Een grafisch vormgever heeft kennis van vormgeving, typografie, Desktop Publishing software, media en marketingcommunicatie.

Over het algemeen vind je grafisch ontwerpers bij (marketing)communicatie- en reclamebureaus. Ook zijn er grotere organisaties ,die relatief veel communicatiemiddelen en -uitingen maken en daarom zelf een of meer grafisch ontwerper in dienst hebben.

Een grafisch ontwerper kan goed klantideeën verbeelden en presenteren en daarbij feedback verwerken of weerleggen. Gevoel en emotie zijn belangrijk daarbij. Hij of zij kan goed verwoorden waarom hij bepaalde keuzes maakt.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Grafisch ontwerper?

Leerpad Grafisch ontwerper