GIS specialist

De GIS specialist zorgt ervoor dat bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in of op de grond, weten waar ze moeten graven. Alles wat zich in of op de grond bevindt, is digitaal in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt.

Bekijk het leerpad

Een GIS specialist modelleert, verzamelt en analyseert geografische data (over o.a. wegen, waterwegen, bebouwing) met behulp van een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor bestemmingsplannen en aanleg van en onderhoud aan de infrastructuur (wegen, waterleidingen e.d.).

 

De rol die een GIS specialist vervult is sterk gericht op het verzamelen van nog niet ontrafelde, ongestructureerde data met als doel daar meer grip op te krijgen. Het onderzoeken en analyseren van deze data en de omzetting daarvan tot een bruikbaar model is de kerntaak van een GIS specialist. Hij werkt overwegend alleen maar kan dat niet zonder vergaande afstemming niet alleen binnen de organisatie maar ook daarbuiten. Dat betekent dat een GIS specialist niet alleen specialistische kennis van systemen en analyses moet hebben maar ook zijn mannetje staat als het gaat om anderen te motiveren zaken voor hem uit te zoeken of anderen te overtuigen dat de gevonden data betrouwbaar en toepasbaar is.  Dat vergt een communicatief sterke houding die zich enerzijds laat kenschetsen door kennis van zaken en anderzijds door het presenteren van zijn bevindingen.

 

Een GIS specialist heeft kennis van Geo-databases, data analyse en scripting waarmee veel voorkomendet aken worden geautomatiseerd.

GIS specialisten werken bij overheden (provincies, gemeenten), waterschappen en nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit, telecom). Daarnaast zijn commerciĆ«le organisaties geĆÆnteresseerd in geografische data om inzicht te hebben in verzorgingsgebieden en bijvoorbeeld een vestigingsplaats te bepalen.

Een GIS specialist werkt sterk volgens modellen, is goed in het verzamelen en gebruiken van informatie, verzamelt feiten. Hij of zij ordent data en interpreteert deze. Een GIS specialist kan deze data ook goed presenteren en staat voor zijn of haar conclusies.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als GIS specialist?

Leerpad GIS specialist