Functioneel beheerder

IT oplossingen die feilloos werken:  dat is het doel voor een functioneel beheerder. Storingen lost hij op en om toekomstige storingen te voorkomen, kijkt hij voortdurend naar verbetermogelijkheden. 

Bekijk het leerpad

De functioneel beheerder zorgt ervoor dat de gebruikers de juiste informatie, mogelijkheden en bevoegdheden hebben om met een applicatie te kunnen werken. Ook signaleert hij problemen bij het gebruik zodat stroringen kunnen worden verholpen of verbeteringen doorgevoerd.

De rol die een functioneel beheerder vervult is sterk gericht op het beheren van de operationele systemen binnen een organisatie. De functioneel beheerder kijkt samen met de medewerkers naar het functioneren van de software, lost problemen op, instrueert gebruikers, draagt zorg voor een werkend geheel en adviseert over mogelijke verbeteringen en voorkomt daar waar mogelijk misbruik van het systeem. Dat betekent dat een functioneel beheerder niet alleen technisch onderlegd moet zijn maar ook risico's dient in te schatten van onzorgvuldig gebruik dus ook goed met zijn collega's overweg moet kunnen om het systeem zo optimaal mogelijk te houden. Dat vergt naast gedegen vakkennis een communicatief sterke houding die zich kenschetst enerzijds door kennis van de interne mogelijkheden anderzijds door te voorzien in dat wat de medewerker nodig heeft in het kader van zijn werkzaamheden.

Een functioneel beheerder heeft een goede kennis van organisatieprocessen, methoden en technieken voor informatieanalyse en testmethodieken.

In wat grotere organisaties zul je functioneel beheerders tegenkomen. Bij kleinere organisaties wordt functioneel beheer van de IT systemen vaak uitbesteed en zal men geen eigen functioneel beheerder in dienst hebben.

Een functioneel beheerder denkt en handelt kritisch, inventariseert problemen en kijkt naar risico’s. Hij of zij is sterk organiserend en past regels toe.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Functioneel beheerder?

Functioneel beheerder