Datawarehouse ontwikkelaar

Los jij graag ingewikkelde puzzels op? Zie jij door de bomen juist heel goed het bos? Dan is de rol van datawarehouse ontwikkelaar misschien geschikt voor jou. Een datwarehouse ontwikkelaar legt de puzzel waarmee gegevens uit allerlei databases ontsloten worden.

Bekijk het leerpad

Een datawarehouse ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het ontwerpen van een datawarehouse. Daarmee kunnen gegevens uit verschillende databases en bronnen met elkaar worden gecombineerd en beschikbaar zijn voor gebruikers van de informatie. Ook zorgt de datawarehouse ontwikkelaar aan de inrichting van de processen die nodig zijn om verschillende databases met elkaar te combineren in een data warehouse. 

Plannend, Benuttend, Structurerend, Systematisch, Kritisch, Weloverwogen, Belangstellend

De rol die een datawarehouse developer vervult is sterk gericht op het systematisch inrichten van data waardoor deze makkelijk terug te vinden en te benaderen is. Het plannen en structureren van het zoekproces is de kern van de werkzaamheden. Dat betekent dat een datawarehouse developer op basis van zijn analyse van de gevens een planmatig voorstel richting opdrachtgever maakt en in afstemming met hem tot een praktische oplossing komt. Dat vergt een weloverwogen, resultaatgerichte en belangstellende opstelling. 

Een datawarehouse ontwikkelaar heeft kennis van datawarehouses, databases en databasetools, de programmeertaal SQL en de processen rond verzamelen en analyseren van gegevens.

Datawarehouse ontwikkelaars hebben hun waarde vooral voor organisaties waar veel data inzichtelijk gemaakt moeten worden. Ze werken dus bij zulke vaak grotere organisaties of namens adviesorganisaties voor dergelijke opdrachtgevers.

Een datawarehouse ontwikkelaar is sterk in het werken vanuit modellen en met informatie, in het leggen van verbanden en het analyseren van data. Deze vaardigheden gebruikt een datawarehouse om een infrastructuur in te richten.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Datawarehouse ontwikkelaar?

Leerpad Datawarehouse ontwikkelaar