Datawarehouse ontwikkelaar

Data zijn cruciaal voor heel veel organisaties. De datawarehouse ontwikkelaar heeft dus uitstekende papieren in de arbeidsmarkt. 

Bekijk het leerpad

Ontdek of dit beroep bij jou past

Aan de hand van een korte beroepentest kun je zien of dit beroep bij jouw interesses past. De grafiek laat ook zien op welke gedragsaspecten jouw profiel meer of minder aansluiting heeft op een beroep.

Doe de beroepentest

Beroep

Een datawarehouse ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het ontwerpen van een datawarehouse. Daarmee kunnen gegevens uit verschillende databases en bronnen met elkaar worden gecombineerd en beschikbaar zijn voor gebruikers van de informatie. Ook zorgt de datawarehouse ontwikkelaar aan de inrichting van de processen die nodig zijn om verschillende databases met elkaar te combineren in een data warehouse. 

Een datawarehouse ontwikkelaar werkt planmatig en systematisch. Hij brengt structuur aan., is kritisch en weloverwogen.  Daarnaast is hij belangstellend, onderzoekt de behoefte van zijn opdrachtgever.

Een datawarehouse ontwikkelaar heeft kennis van datawarehouses, databases en databasetools, de programmeertaal SQL en de processen rond verzamelen en analyseren van gegevens.

Datawarehouse ontwikkelaars hebben hun waarde vooral voor organisaties waar veel data inzichtelijk gemaakt moeten worden. Ze werken dus bij zulke vaak grotere organisaties of namens adviesorganisaties voor dergelijke opdrachtgevers.

Een datawarehouse ontwikkelaar kan goed vragen stellen en luisteren. Hij overziet het gehaal en er structuur in aanbrengen zodat hij een datawarehouse kan ontwerpen en ontwikkelen. 

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Datawarehouse ontwikkelaar?