Databasebeheerder

Gegevens kunnen alleen geanalyseerd worden als ze logisch en gestructureerd zijn opgeslagen. Dat is waar een database beheerder goed in is. In een tijd dat alles draait om data’ is dit dus een kansrijk beroep!

Bekijk het leerpad

Ontdek of dit beroep bij jou past

Aan de hand van een korte beroepentest kun je zien of dit beroep bij jouw interesses past. De grafiek laat ook zien op welke gedragsaspecten jouw profiel meer of minder aansluiting heeft op een beroep.

Doe de beroepentest

Beroep

Een databasebeheerder is verantwoordelijk voor het samenstellen en onderhouden van databases. Daarbij zijn een logische opbouw van de data, databeveiliging en kunnen voldoen aan de prestatie-eisen belangrijke voorwaarden. De databe beheerder ondersteunt de belangrijke bedrijfsprocessen door te helpen bij het gebruik en het bereikbaar houden  van de database.

Een databasebeheerder is organiserend, regelt zaken en speelt soepel in op situaties, Hij is oplossings- en samenwerkingsgericht. 

Een databasebeheerder heeft kennis van databases, databasemanagementsystemen (Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL, IBM DB2), de programmeertaal SQL en besturingssystemen (Windows, Unix, LUnix).

Databasebeheerders werken in organisaties waar data een belangrijke rol spelen. Vaak zijn dit grotere organisaties, zowel profit als non-profit. Voorbeelden zijn banken, verzekeraars en overheden.

Een databasebeheerder kan goed analyseren en eventuele knelpunten oplossen. Daarbij is hij ook in staat om aanpassingen te doen die toekomstige problemen voorkomen. Hij is communicatief vaardig.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Databasebeheerder?