Databasebeheerder

Zorg jij voor een logische manier waarop gegevens (data) kunnen worden opgeslagen, beheerd en teruggevonden? Zodat collega's benodigde data te allen tijde kunnen gebruiken? Voor organisaties die continu toegang moeten hebben tot data is dit een cruciale rol.

Bekijk het leerpad

Een databasebeheerder is verantwoordelijk voor het samenstellen en onderhouden van databases. Daarbij zijn een logische opbouw van de data, databeveiliging en kunnen voldoen aan de prestatie-eisen belangrijke voorwaarden. De databe beheerder ondersteunt de belangrijke bedrijfsprocessen door te helpen bij het gebruik en het bereikbaar houden  van de database.

Organiserend, Standvastig, Analytisch, Onafhankelijk, Anticiperend, Samenwerkend, Structureren

De rol die een database beheerder vervult is sterk gericht op het op orde houden van de ontwikkelde structuur voor de database van de klant. Het vasthouden aan gemaakte afspraken, het analyseren en anticiperen op mogelijke knelpunten. Dat betekent dat een database beheerder zowel betrokken is bij het inrichten van een database maar vooral bij het overeind houden van de werking en bereikbaarbaarheid van de databas. Dat vergt een standvastige en onafhankelijke opstelling. 

 

Een databasebeheerder heeft kennis van databases, databasemanagementsystemen (Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL, IBM DB2), de programmeertaal SQL en besturingssystemen (Windows, Unix, LUnix).

Databasebeheerders werken in organisaties waar data een belangrijke rol spelen. Vaak zijn dit grotere organisaties, zowel profit als non-profit. Voorbeelden zijn banken, verzekeraars en overheden.

Een databasebeheerder kan goed problemen oplossen op basis van de informatie die hij of zij analyseert. Een databasebeheerder is verder sterk in het werken vanuit een model, het aanbrengen van structuur en logisch archiveren.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Databasebeheerder?

Leerpad Databasebeheerder