Data analist

Schrik jij niet van grote hoeveelheden data en ben je sterk in het filteren of opsporen van relevante informatie uit grote gegevensstromen? Help jij de organisatie aan betrouwbare gegegvens die laten zien waar de organisatie staat? Verdiep je dan eens in de functie data analist.

Bekijk het leerpad

Een data analist verzamelt, analyseert en controleert gegevens (bijvoorbeeld cijfers uit interne bedrijfssystemen of onderzoeksresultaten) en verwerkt deze tot informatie die gebruikt kan worden bij het maken van prognoses (als input bij het nemen van beleidsbeslissingen).

De rol die een data analist vervult is sterk gericht op zowel het nauwkeurig in kaart brengen van data als en het leggen van verbanden in grote lijnen. Ordenen, structureren en het leggen van verbanden zijn dan ook dagelijkse routine's die ertoe bijdragen dat de organisatie of opdrachtgever beter zicht krijgt op de tot dan toe ongestructureerde data. De data moet logisch en volgens verschillende principes worden geordend en in een duidelijke structuur worden weergegeven. Dat betekent dat een business intelligence specialist zowel betrokken is bij de toetsing van de strategische doelstellingen van de organisatie als bij ontwikkeling van de analyses zowel technisch als bedrijfsmatig. Dat vergt een flexibele maar integere opstelling. 

Een data analist heeft kennis van organisatieprocessen, databases, programmeren en dan in het bijzonder de programmeertaal SQL.

Data analisten werken vaak in de commerciƫle sector, bij ICT-bedrijven of bij ICT-afdelingen van bedrijven. Daarnaast vind je ze bij onder meer banken, verzekeraars en overheidsorganisaties.

Een data analist is sterk analytisch, legt gemakkelijk verbanden en denkt en werkt in schema’s en modellen. Daarnaast handelt een data analist ook creatief.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Data analist?

Leerpad Data analist