Business intelligence specialist

Als business intelligence specialist haal je jouw werkplezier plezier uit het bij elkaar brengen van belangrijke gegevens om deze vervolgens zo te bewerken dat ze inzicht geven. Inzicht dat voor de organisatie essentieel is. Door jouw graaf- en analyseerwerk kan het management van de organisatie de juiste beslissingen nemen.

Bekijk het leerpad

Een business intelligence specialist verzamelt, combineert en analyseert bedrijfsgegevens. Deze verwerkt hij of zij in rapportages en adviezen waarmee de organisatie inzicht heeft en houdt in de resultaten, ontwikkelingen en eventuele knelpunten. Een business intelligence specialist is dus belangrijk in het scherp krijgen van de cijfers maar ook het verhaal achter de cijfers.

De rol die een business intelligence specialist vervult is sterk gericht op het versterken van de strategie van de onderneming door het analyseren van de bedrijfsdata en de daarin weergegeven processen. Het verbinden van deze analyses aan de bedrijfsdoelen en het weergeven van andere scenario's staan centraal in de benadering. Dat betekent dat een business intelligence specialist zowel betrokken is bij de ontwikkeling van de strategische doelstellingen van de organisatie als bij de implementatie en het voortdurend aanpassen van de analyses en scenario's.  Dat vergt een ondernemende en integere opstelling. 

Een business intelligence specialist doorziet organisatieprocessen en heeft kennis van het verzamelen en bewerken van gegevens, databases en hulpmiddelen om data te visualiseren.

Business intelligence specialisten werken voor diverse, vaak wat grotere organisaties. Daarnaast werken business intelligence specialisten ook bij adviesorganisaties die ze als consultant inzetten bij opdrachtgevers.

Een business intelligence specialist kan goed klant- en marktinformatie ordenen en analyseren. Hij of zij is bedreven in het oplossen van problemen en handelt integer en ondernemend.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Business intelligence specialist?

Leerpad Business intelligence specialist