Systeemarchitect

De verantwoordelijkheid van een systeemarchitect is het creëren en in stand houden van een IT infrastructuur. Daarin moeten systemen in samenhang met elkaar functioneren en de continuïteit gewaarborgd zijn.

Bekijk het leerpad

Een systeemarchitect ontwerpt het gehele systeem met alle IT oplossingen voor een organisatie. Daarbij kijkt hij of zij naar alle IT componenten die met elkaar de IT behoefte van een organisatie afdekken. Veranderde behoeften van gebruikers worden door de systeemarchitect ingevuld met nieuwe oplossingen die logisch samenhangen met het al bestaande systeem.

De rol die een systeem architect vervult is sterk gericht op het optimaliseren van de door de organisatie gebruikte systemen en hun onderlinge afstemming. Het toetsen van de samenhang en beoogde strategische en tactische meerwaarde van deze systemen leidt tot waardevolle bijdrage aan de bedrijfsdoelen en strategie. Dat betekent dat een systeem architect zowel betrokken is bij de ontwikkeling van de strategische doelstellingen van de organisatie als bij de implementatie en het aanpassen van de systemen op basis van technische en strategische analyses.  Dat vergt naast veel vakkenis een ondernemende en integere opstelling. 

Een systeemarchitect heeft kennis van netwerk- en computersystemen, technische infrastructuren van hard- en software, web portals, firewalls en internetnet- en intranetverbindingen. 

Vooral organisaties met een ingewikkelde IT infrastructuur zullen systeemarchitecten inschakelen. Dat kan ook via een adviesorganisatie zijn. 

Een systeemarchitect is sterk in het maken van ontwerpen dat is afgestemd op het op te lossen vraagstuk. Hij of zij richt zich sterk op het reduceren van complexiteit en samenhang in het ontwerp. Een systeemarchitect is daarbij sterk in de communicatie en handelt professioneel.

Leerpad

Welke verschillende skills worden van je gevraagd als Systeemarchitect?

Leerpad Systeemarchitect